Odpovědnost členů výboru SVJ neberte na lehkou váhu
21. 05. 2018

Odpovědnost členů výboru SVJ neberte na lehkou váhu

Každé sdružení vlastníků jednotek (SVJ) musí mít podle zákona svého statutárního zástupce, kterým většinou bývá výbor volený majiteli jednotek. Od roku 2014, spolu s platností Nového občanského zákoníku, však přibyly členům výboru SVJ některé povinnosti a také větší zodpovědnost.

"Stal jsem se předsedou, protože to nikdo jiný nechtěl dělat"

V některých společenstvech vlastníků se členství ve výboru stává pověstným "černým Petrem", který zůstává v ruce těm, kteří nedokážou dost razantně odmítnout. Tito lidé leckdy nemají žádné zkušenosti s úřadováním ani s výkonem vedoucí funkce. Mohou pak opomenout některou z povinností člena výboru, čímž mohou společenstvu způsobit škodu.

Statutární orgán SVJ musí jednat s péčí řádného hospodáře

Pokud některý z vlastníků bytových jednotek nabude dojmu, že výbor nejedná s péčí řádného hospodáře, může se domáhat nápravy a odškodnění soudní cestou. Člen výboru SVJ totiž, jako fyzická osoba, ručí za případnou škodu způsobenou nečinností, celým svým majetkem.

V praxi by tak mohlo docházet k případům, kdy by členové výboru měli povinnost uhradit, často velmi vysoké dluhy za neplatiče, protože včas nezahájili kroky nutné k jejich vymáhání a tím došlo k jejich promlčení, nebo k zařazení pohledávky do nevymožitelného pořadí Častým úskalím, na které mohou členové statutárních orgánů SVJ narazit, je neprůhledné výběrové řízení na různé opravy v domě. Množí se tak žaloby majitelů bytů, kteří nabudou dojmu, že zakázka byla předražená nebo bylo výběrové řízení účelově zmanipulované.

Jak se nespálit?

Pokud uvažujete o členství ve výboru SVJ, měli byste důkladně zvážit všechna pro a proti, abyste se v budoucnosti nedostali do problémů, kterým dnes čelí mnoho členů statutárních orgánů sdružení vlastníků jednotek. Pokud však budete přistupovat k výkonu své funkce pečlivě a budete dodržovat základní principy opatrnosti, není se čeho bát.

V prvé řadě je důležité, nečinit ukvapená rozhodnutí. Pokud uvažujete o investicích, vždy si své kroky nechte schválit vlastníky jednotek. Z každé schůze vlastníků také pořizujte podrobný zápis, který si schovejte pro případné řešení sporů. Výběrové řízení provádějte vždy s maximální transparentností a archivujte veškerou komunikaci. Pokud podepisujete jménem společenství nějakou smlouvu, vždy si ji velmi důkladně a v klidu přečtěte, nejlépe několikrát. A kdyby vám i tak nebylo cokoli jasné, zeptejte se na radu právníka.

Jako realitní makléř zabývající se zejména prodejem bytů v Jihlavě často  komunikuji se členy výborů společenstev vlastníků jednotek a je pravdou, že někteří tuto činnost vykonávají bez podpory a někdy i přes zřejmou pasivitu ostatních vlastníků jednotek.

Michal Kriška
Autor: Michal Kriška

V realitách působím od roku 1999. Práci realitního makléře se snažím odvádět tak, aby byl klient vždy spokojen. Od ostatních makléřů mne neodlišuje jen délka praxe (od r. 1999), ale též používané prostředky prodeje. Natáčím video prohlídky, snažím se integrovat profesionální fotografické postupy, vytvářím vizualizace interiéru, panoramatické fotografie. Sám umím připravit virtuální prohlídku, jakou můžete znát ze služby Google Street View, aktivně vystupuji na sociálních sítích. Moderní technologie využívám, abych prodal Vaši nemovitost za co nejvyšší cenu k Vaší plné spokojenosti.

Mám středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru se státní jazykovou zkouškou z anglického jazyka. Jsem držitelem dalších právnění podléhajícím zkouškám a také bezpříspěvkovým dárcem krve.

Vzhledem k délce své praxe mne příležitostně oslovují novináři s žádostí o stanovisko k popisovaným tématům. Články lze nelézt např. na serveru idnes.cz (článek o atraktivitě bydlení v centru města, článek o cenách bytů). Rozhovory jsem dával též do přílohy Hospodářských novin a Českému rozhlasu Region.

Za rok 2018 se mi podařilo získat ocenění Realiťák roku 2018 pro kraj Vysočina.

Na začátku roku 2019 jsem prošel vzdělávacím programem, akreditovaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Po úspěšném absolvování kurzu jsem složil zkoušku odborné způsobilosti a získal Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jako certifikovaný realitní makléř jsem zapsán v seznamu certifikovaných makléřů.

Stáhněte si zdarma

Sedm nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů